Referencie

EPS a EZS
Inžinierske stavby, Košice
T – com , východné Slovensk
OD Prior stred, stredné Slovensk
Hotel Grand , Starý Smokove
Hotel Akadémia, Stará Lesn
Hotel Diplomat, Rajecké Teplic
Hotel Slovan, Tatranská Lomnica
Hotel Armales , Stakčín
Bioenergy Bardejov
Poliklinika východ , Košice
Stavebné bytové družstvo, Košice
SOU Poľnohospodárske, Stará Ľubovňa
TIK Slovakia, Košice
Štátna Filharmónia Košice – Dom umenia
Žilinská univerzita, Žilina
Obchodné Domy Merkury Market Slovakia, s.r.o.
Nemocnica Stropkov
Nemocnica Trstené
Nemocnica s poliklinikou Lučenec
Hospic Hesta Lučenec
Katastrálny úrad Košice
Obchodný dom IDEA Košice
ORPZ Čadca
ORPZ Dolný Kubín
KRPZ Žilina
SZM Jelšava
STEEL Arema Košice
Šarišská galéria Prešov
Hala Cassosport Košice
Parkovací dom Košice
SAV astronomický ústav
Priemyselný park Kopčany
Rezidencia Cassovar Košice
Kultúr park Košice
Východoslovenská galéria Košice
VŠZP Dolný Kubín
Východoslovenká Rafinéria s.r.o Dunajská Streda
Športová hala CHEMKOSTAV Aréna, Michalovce
HYDROMELIORÁCIE, š.p. Michalovce
OD Prior Stred a.s. Zvolen
Odbor hraničnej polície Policajného zboru Veľké Slemence
Odbor hraničnej polície Policajného zboru Ulič
Odbor hraničnej polície Policajného zboru Ubľa
Odbor hraničnej polície Policajného zboru Sobrance
USSKE Prevíjacia linka

ZODT
Športová hala Michalovce
Double Tree by HILTON Košice
Kostolné Kračany
OD Merkury Market Slovakia s.r.o.